Κατασκευή του Υδρορομπότ – Σκελετός Οχήματος

hydrobot-step1

Bήµα 1ο | Κοπή των τµηµάτων του σκελετού
Bήµα 2ο | Δηµιουργία οπών για την εισροή/εκροή νερού στον σκελετό
Bήµα 3ο | Συναρµολόγηση του σκελετού
Bήµα 4ο | Συναρµολόγηση του µηχανισµού πλεύσης και σύσφιξη του σκελετού
Bήµα 5ο | Σύνδεση των µεταλλικών βάσεων, που συγκρατούν τους κινητήρες, στον σκελετό
Bήµα 6ο | Ένωση του πλαστικού διχτυού στη βάση του σκελετού

Αναλυτικά οι οδηγίες κατασκευής (1ο μέρος): Hydrobots_manual_part_1.pdf

Advertisements