Τεχνικά Μέρη Hydrobot Sensor V1

Το πηνίο είναι ένα από τα κύρια εξαρτήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Πρόκειται για ένα συρμάτινο τύλιγμα που έχει την ιδιότητα να αναπτύσσει μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του όταν διαρρέεται από ρεύμα. Συνέχεια

Advertisements

Κατασκευή του Υδρορομπότ – Συναρµολόγηση Τηλεχειριστηρίου

hydrobot-step3

Bήµα 1ο | Συγκέντρωση εξαρτηµάτων του τηλεχειριστηρίου
Bήµα 2ο | Ετοιµασία του κουτιού ελέγχου
Bήµα 3ο | Συναρµολόγηση του καλωδίου της µπαταρίας (καλώδιο τροφοδοσίας)
Bήµα 4ο | Ένωση καλωδίων µε διακόπτες
Bήµα 5ο | Ολοκλήρωση του τηλεχειριστηρίου

Αναλυτικά οι οδηγίες κατασκευής (3ο μέρος): Hydrobots_manual_part_3.pdf

Ηλεκτρικό Διάγραµµα Τηλεχειριστηρίου

Ηλεκτρικό Διάγραµµα Τηλεχειριστηρίου

Κατασκευή του Υδρορομπότ – Σκελετός Οχήματος

hydrobot-step1

Bήµα 1ο | Κοπή των τµηµάτων του σκελετού
Bήµα 2ο | Δηµιουργία οπών για την εισροή/εκροή νερού στον σκελετό
Bήµα 3ο | Συναρµολόγηση του σκελετού
Bήµα 4ο | Συναρµολόγηση του µηχανισµού πλεύσης και σύσφιξη του σκελετού
Bήµα 5ο | Σύνδεση των µεταλλικών βάσεων, που συγκρατούν τους κινητήρες, στον σκελετό
Bήµα 6ο | Ένωση του πλαστικού διχτυού στη βάση του σκελετού

Αναλυτικά οι οδηγίες κατασκευής (1ο μέρος): Hydrobots_manual_part_1.pdf