Κατασκευή του Υδρορομπότ – Συναρμολόγηση Συστήματος Προώθησης

hydrobot-step2Bήµα 1ο | Δοκιµή των κινητήρων και καθορισµός της πολικότητας
Bήµα 2ο | Προστασία των κινητήρων από το κερί
Bήµα 3ο | Άνοιγµα οπών στα πλαστικά κυλινδρικά δοχεία
Bήµα 4ο | Συγκόληση του καλωδίου τηλεχειρισµού στους κινητήρες
Bήµα 5ο | Στεγανοποίηση των κινητήρων µε κερί
Bήµα 6ο | Τοποθέτηση προπέλας στον κινητήρα
Bήµα 7ο | Τοποθέτηση των κινητήρων στον σκελετό
Bήµα 8ο | Στεγανοποίηση του καλωδίου τηλεχειρισµού

Αναλυτικά οι οδηγίες κατασκευής (2ο μέρος): Hydrobots_manual_part_2.pdf

Advertisements

Κατασκευή του Υδρορομπότ – Συναρµολόγηση Τηλεχειριστηρίου

hydrobot-step3

Bήµα 1ο | Συγκέντρωση εξαρτηµάτων του τηλεχειριστηρίου
Bήµα 2ο | Ετοιµασία του κουτιού ελέγχου
Bήµα 3ο | Συναρµολόγηση του καλωδίου της µπαταρίας (καλώδιο τροφοδοσίας)
Bήµα 4ο | Ένωση καλωδίων µε διακόπτες
Bήµα 5ο | Ολοκλήρωση του τηλεχειριστηρίου

Αναλυτικά οι οδηγίες κατασκευής (3ο μέρος): Hydrobots_manual_part_3.pdf

Ηλεκτρικό Διάγραµµα Τηλεχειριστηρίου

Ηλεκτρικό Διάγραµµα Τηλεχειριστηρίου

Κατασκευή του Υδρορομπότ – Σκελετός Οχήματος

hydrobot-step1

Bήµα 1ο | Κοπή των τµηµάτων του σκελετού
Bήµα 2ο | Δηµιουργία οπών για την εισροή/εκροή νερού στον σκελετό
Bήµα 3ο | Συναρµολόγηση του σκελετού
Bήµα 4ο | Συναρµολόγηση του µηχανισµού πλεύσης και σύσφιξη του σκελετού
Bήµα 5ο | Σύνδεση των µεταλλικών βάσεων, που συγκρατούν τους κινητήρες, στον σκελετό
Bήµα 6ο | Ένωση του πλαστικού διχτυού στη βάση του σκελετού

Αναλυτικά οι οδηγίες κατασκευής (1ο μέρος): Hydrobots_manual_part_1.pdf